Zabieg usuwania żylaków za pomocą skleroterapii jest to zabieg, w którym w celu zamknięcia chorego naczynia żylnego wykorzystuję się preparat chemiczny w postaci płynu lub piany. Substancja po podaniu powoduje zniszczenie warstwy wewnętrznej naczynia, co w konsekwencji doprowadza do zamknięcia, zwłóknienia i docelowego zaniku naczynia.  

Kiedy stosujemy

Zabieg chemicznego usuwania żylaków przeznaczony jest dla osób posiadających niewydolność żył o mniejszym kalibrze – częściowej niewydolności żyły odpiszczelowej, odstrzałkowej, żył spływu bocznego, żył siatkowatych lub pajączków. Zabieg można rozważyć u osób, u których doszło do wznowy po innym zabiegu lub w niektórych przypadkach w naczyniach po przebytym zapaleniu/zakrzepicy. 

Przebieg zabiegu

Procedura rozpoczyna się od przygotowania pacjenta ( badanie wstępne, rozmowa, dezynfekcja skóry, itp.). Następnie po prawidłowym ułożeniu kończyny preparat podawany jest do światła chorej żyły. Kończyna jest podnoszona do góry co ma spowodować zmniejszenie średnicy żyły oraz zmniejszyć ilość przebywającej w niej krwi. W celu maksymalizacji skuteczności i bezpieczeństwa całość procedury wykonywana jest pod kontrolą USG. W zależności od wielkości i położenia żyły dobierane są różne stężenia substancji aktywnej. Po podaniu sklerozantu ściana naczynia styka się z nim i ulega obliteracji, czyli upraszczając zamknięciu. 

Po zabiegu

Po zabiegu na nogę zakładane są specjalne opatrunki oraz pończocha uciskowa. Pacjent od razu po procedurze jest w stanie samodzielnie chodzić. Do pracy można wrócić następnego dnia. 

Opinia na temat tego typu zabiegu

Uważam, że zabieg chemicznego usuwania żylaków jest  metodą skuteczną pod warunkiem jej prawidłowego przeprowadzenia oraz właściwej kwalifikacji. Metoda pozwala w sposób bardzo mało inwazyjny skutecznie usunąć naczynie żylne o mniejszej średnicy. Wykonywanie zabiegu u lekarza z dużym doświadczeniem pozwala na zminimalizowanie niekorzystnych zmian estetycznych przy zachowaniu maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa. 

Na co należy uważać

Opisane zalety zabiegu skleroterapii mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu odpowiednich, dobrze dobranych i przygotowanych preparatów. Zabieg powinien być wykonany z odpowiednią szybkością i bardzo dużą precyzją. Tylko takie postępowanie pozwoli na wykonanie zabiegu bezpiecznie i skutecznie. Konieczne jest również przeprowadzenie zabiegu u lekarza posiadającego duże doświadczenie w wykonywaniu konkretnego typu zabiegu.